۰۳۱۳۲۶۶۰۸۶۹

دسته بندی

آموزش طراحی سایت
برای متصل کردن اوتلوک به ایمیل های سایت خود در سی پنل برنامه اوتلوک را باز کنید و روی تب File کلیک کنید.   2. روی دکمه Add Account کلیک کنید 3.در پنجره جدید میتوانید به دو روش ایمیل را تنظیم کنید. یکی تنظیم خودکار و دیگری تنظیم دستی. هر دو روش در سی پنل قابل استفاده است. برای تنظیم […]