جدال با اسپم به وسیله nofollow

by admin آبان ۱۳, ۱۳۹۵ مقالات سئو

جدال با اسپم به وسیله “nofollow” تنظیم ارزش خاصیت “rel” از یک لینک به “nofollow” به گوگل می گوید که

ادامه مطلب