طراحی سایت مدرسه

به همراه رشد تکنولوژی و فراگیر شدن فضای آنلاین طراحی سایت مدرسه برای هر مدرسه ای یک امر ضروری و لازم محسوب می شود. ساخت وب سایت برای مدرسه به منظور رشد شخصیتی و توانمندی علمی بیشتر  و تعامل بهتر مدرسه با دانش آموزان و والدین نقش مهمی دارد. از طریق طراحی سایت مدرسه به راحتی اطلاعات مفید و کاربردی در اختیار والدین و دانش آموزان قرار میگیرد. علاوه بر این امکان تدریس یا آزمون های آنلاین به راحتی فراهم می شود. بخش پرسش و پاسخ به منظور رفع اشکالات دانش آموزان از مزایای وب سایت مدرسه آنلاین است.

طراحی سایت مدرسه و مدارس