03132660869

طراحی وب سایت شرکت هوا کشت آریا

طراحی وب سایت شرکت هوا کشت آریا

دسته بندی :  معرفی

آدرس وبسایت : http://kowsarco.org/

حوزه فعالیت : تولید کننده آب مقطر استریل

توضیحات :

طراحی وب سایت شركت هوا كشت آريا به عنوان شركتي دانش بنيان، در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان مستقر مي باشد. اين شركت داراي ۶ ثبت اختراع است كه از آن جمله اختراع دستگاه اتوترمواستيل جهت توليد آب مقطر استرل فوق ديونيزه با نام تجاري كوثر مي باشد.

مشتری :شرکت هوا کشت آریا
تاریخ پروژه :