تبلیغات بین المللی

تبلیغات بین المللی

در دنیای امروزه همه افراد تحت تاثیر تبلیغات هستند.
تبلیغات یک تکنیک کارآمد و موثر برای توزیع کالا یا خدمات است.
تبلیغات بین المللی بدون صرف نظر از ملیت، افرادی کارهای تبلیغاتی می کنند که از مرزهای جهانی عبور کنند.
موسسات یا انجمن ها با استفاده از شبکه های اجتماعی برای ساکنین یک کشور اقدام به تبلیغات می کنند.


تبلیغات بین المللی بر چندین پایه استوار است:
• کالاها برای بازارهای خارجی اهمیت قائل است.
• فضای مناسب برای ترویج کالا
• داشتن شناخت کافی از بازار
• شناسایی هدف مشتریان
بازارها در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله فرهنگ آن کشور قرار می گیرند.
پیشرفت یک تبلیغات بین المللی موفق و تاثیرگذار در گرو درک و شناخت تفاوت های آن کشور است.

برای شناخت این فرهنگ باید مطالعاتی از جمله : سازمان ها، نهاد های اجتماعی، تحصیلات، ارزش ها و فکر ها،زبان، مذهب و…بررسی کرد.
این فرهنگ ها درهر کدام از کشورها متفاوت است.

در نهایت می‌توان گفت، بین فرهنگ جامعه و تبلیغات ارتباط مستقیم وجود دارد.

انجمن بین المللی تبلیغات، یک مؤسسه ای در زمینه ی ارتباطات، بازاریابی و تبلیغات است و در حال حاضر بیش از 40 کشور دنیا فعالیت دارد .

تعاریفی که این انجمن در حوزه ی تبلیغات وارد کرده است،تاثیر فراوانی بر نحوه استفاده از ارتباطات و تبلیغات فراوان گذاشته است.

گروه طراحی سایت آیسا، با ساخت سایت هایی کار آمد و موثر می تواند بستری مناسب برای تبلیغات شما به وجود آورد.
شما هم با داشتن اطمینان کافی، کسب و کار خود را به شرکت آیسا بسپارید.