01

درخواست شروع همکاری

گام نخست برای پیوستن به آیسا، ارسال رزومه و ارسال فرم درخواست شغل ‌
در بخش «استخدام» و یا از طریق ارسال ایمیل است.

02

بررسی اولیه رزومه

رزومه شما با توجه به مواردی از جمله تجربیات کاری مرتبط با شغل درخواستی،
دانش تخصصی، مهارت‌ های حرفه‌ ای، دانشگاه محل تحصیل، معدل، شهر محل زندگی بررسی می شود،
و در صورت تایید اولیه توانمندی های شما،
جهت قرار مصاحبه های تخصصی با شما تماس گرفته خواهد شد.

03

مصاحبه تخصصی

دو مصاحبه تخصصی و رفتار شناسی توسط مدیران ارشد و متخصصان شغل مورد نظر انجام می‌ گیرد
که طی آن شایستگی‌ های شما در ارتباط با شغل درخواستی مورد ارزیابی قرار می‌ گیرد،
در این جلسات تعهدات کاری و توافقات همکاری نیز طرح و بررسی خواهد شد.
نتایج این ارزیابی با دیگر متقاضیان شغل مورد نظر، مقایسه می‌ شود.
سپس، مناسب‌ ترین گزینه‌ ها به کمیته جذب نهایی معرفی می شوند.

04

استخدام

ورود به گروه آیسا، و شروع کار!