طراحی سایت انجمن نور
طراحی وب سایت انجمن نور که در زمینه پیشگیری از اعتیاد فعالیت دارند. بهترین روش درمان انواع اعتیاد، دخانیات، روش تدریجی یا پله ای با متد B.M.T  که در کتاب رهایی از منطقه ۱۹ درجه بالای آتش است و مطابق با استاندارد های جهانی در طی ده ماه با جایگزینی داروی مناسب به تدریج کاهش و با تغییر جهان فرد، درمان انجام می پذیرد.
دسته بندی ها: طراحی وب سایت شرکتی

آدرس وب سایت:http://sina19.ir