طراحی سایت شرکت هوا کشت آریا

طراحی وب سایت شرکت هوا کشت آریا به عنوان شرکتی دانش بنیان، در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر می باشد. این شرکت دارای ۶ ثبت اختراع است که از آن جمله اختراع دستگاه اتوترمواستیل جهت تولید آب مقطر استرل فوق دیونیزه با نام تجاری کوثر می باشد.

دسته بندی ها: طراحی وب سایت فروشگاهی

آدرس وب سایت: http://kowsarco.org